Primlerin Tespiti

Primlerin Tespiti

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
binanın yapı tarzı,
meskenin brüt yüzölçümü.

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır.

 Yapı Tarzı
I. Bölge

‰
II. Bölge

‰
III. Bölge

‰
IV. Bölge

‰
V. Bölge

‰
 A-Çelik, betonarme, karkas yapılar
2.20
1.55
0.83
0.55
0.44
 B-Yığma Kagir Yapılar
3.85
2.75
1.43
0.60
0.50
 C-Diğer Yapılar
5.50
3.53
1.76
0.78
0.58


Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !