Atışmalar

AVCI SİGORTA

SAKARYA ACENTESİ

                                                                  

 

Atışmalar

love1.gif

AŞIK SÜMMANİ İLE AŞIK ŞENLİK ATIŞMASI

Aşık Sümmani günün birinde Çıldır'a gelir Aşık Şenlik ise Çıldır'ın Suhara köyündendir. Pusut Köyünden Nebi ağanın düğününe Şenlik davetlidir. Sümmanin yoluda bu köye düşmüştür. Halk iki aşığa meydan edilmelerini teklif eder. İkiside teklifi teklifi kabul ederek bir saat kararlaştırılır.Her ikiside bir ağırlam ile söze girer. Önce Aşık Şenlik meydana çıkar


Şenlik :
Erzurum ilinden azm-ı rah ettik
Ey ustaki sen bu yana gelüpsen
Firkat-i ah ile menzile yettik
Söyle neden bizim kane gelüpsen

Sümmani :
Erzurum ilinden azm-i rah ettim
Nasip kısmet oldu sana gelmişem
Ondort yıldır oldum Şema-a pervane
Onun için yana yana gelmişem

Şenlik :
Kem kelam çıkarmam asla dilimden
Gönlümü yadettim.Özge İlinden
Çok aşıklar geldi geçti elimden
Sen olur ki ad-u şan a gelüpsen

Sümmani :
Dost iline varmak şeref dediler
Dertliler haline azat dediler
Seni aşk ehline sarraf dediler
Kıymet için gevheri-i kane gelmişem

Şenlik :
Ben bilirem ehl-i aşkın halini
Aşıklar kandırın kıyl-ü kalini
Gördün mü bizim yerin kal mahalini
Candan gezip kızıl kana gelüpsen

Sümmani :
Ezelden hüdamın elif-ü baya
Hak kulkun emeği verirmi zaya
Bir can borçlu idim bar-i hüdaya
Vermek için can kurbana gelmişem

Şenlik :
Dertli şenlik çoktan duymuştu adın
Kacınca baptadır kalb-i küşadın
Nemen ile ülfet midir muradın
Söyle gördüm,imtihane gelüpsen

Sümmani :
Sümmani baç ummaz şöhret ve şandan
Üçüncü baptadır bilmem ne yandan
Lakin davet etsem dönmem meydandan
Vahdet içre bir pin hana gelmişem

Ve ağılamadan sonra sıra bağlamalara gelmiştir. Önce Sümmani'nin söylemesi eklif edilir. Ama usule göre Şenlik in başlaması gerekmektedir. Uzun bir gezintiden sonra şöyle der

Şenlik :
Darılmazsan bir cevabım var
Görüm aklu asul erkanda misen
Cevherin gizli mi yoksa
Acaba zahir a piyanda mısın

Sümmani :
Mürşidi kamile eyledim hizmet
Kah olur ki cuzi erkan bizde var
Erenler babında ne olursa himmet
Kahi zahir,kahi pinhan bizde var

Şenlik :
Ne tarihte sırrın oldu aşikar
Kudretin rahinan eylersin tayyar
Ve kimin malınan olursun tüccar
Metahın alışkım meydanda misen

Sümmani :
Tarih seksen dokuz aşkım aşikar
Kudretin rahinan etlarim tayyar
Ve kendi malımla haddimce tüccar
Himmet perden lütf-ü ihsan bizde var

Şenlik :
Biçare Şenlik-i çoklar bulacak
Ara terden meydan kime kalacak
Aşıktan aşığın halin bilecek
Acaba katraya ummanda mısın

Sümmani :
Cümleden endadır geda Sümmani
Elinden ne gelir mevladan ihsan
Katranda katreyim değilsem umman
Bazı olur cüz-i umman bizde var

Aşık Sümmani hiç zorluk çekmeden cevaplarını vermektedir. Şenlik ise Söz yetiştirmekte zorluk çekmektedir. Bağlamalara bağlama sırası bu defada Sümmani'ye gelmiştir. Sümmani biraz gezinti yaptıktan sonra bağlamasına başlar..


Sümmani :
Güş ve cevap ver ey usta Şenlik
Dinle ben fakirin muhabbetinden
Bil cümle ruhların mayası nedir .
Bil gözesin söyle bidayetinden

Şenlik :
Sarye-i primden olmazsam mahrum
Söyleyim anliyak keramaetinden
Bir nur-u meknundur mayası
Sebebi Resulün yüz (ü) hürmetinden

Sümmani :
Anladım ermişsin sende kemale
Düşerim seninle bir kal u makale
Hangisi halk oldu dağdan evvela
Tarif eyle bana alametinden

Şenlik :
Sen bir derya isen bende bir deniz
Sorma ki bu hali bizler bilmeyiz
Evvela halk olsu cebeli Kubben
İstersen vasfedim alametinden

Sümmani :
Anladım içmişsin pirlerden dolu
İdrakım fehmeder sağ ile solu
Elbette semanın vardır bir yolu
Tarif eyle bana bir cihetinden

Şenlik :
Mert Üstad görmüşem ,eğilmez başı
Yanar yüreğim,aşkın ateşi
Semanın bir yolu mualla taşı
Mirac-ı nebinin tarikatından

Sümmani :
Musalla Taşının vardır durağı
Nicedir aceb kahmahın ayağı
Bana söyle hangi dağın budağı
Söyle usta senin vaziyetinden

Şenlik :
Bir ayağı gümüş,billur dudağı
Onsekiz bin tekmil vardır ayağı
Her birisi bir alemin durağı
Yaradan halk etmiştir. Kudretinden

Sümmani :
Berakallah Şenlik damağın şendir
Lal-ü gevher yığınağı haznen tamdır.
Merdiven başında memuru kimdir
Söyle malüm olsun sır,hikmetinden

Şenlik :
Yerini bilmeyen bu yolda durur
Aşıklık dediğin pulattan zordur
Adem Sefiyullah ruhu mamurdur
Mechulün var mıdır,sır hikmetinden

Sümmani :
Dertli Sümmani sana verdi zahmeti
Şimdi sakin olarak idek rahatı
Neye mamur olmuş,nedir hikmedi
Bari anlayalım her cihetinten

Şenlik :
Sefil Şenlik bu müşkülün halkıdır
Ruhlar,ondan geldi,hep ona gider
Cümle ruhlar sura çekilip güder
Müşkülün kaldı mı bir cihetinde

Sümmani'nin bağlaması bittiği zaman Şenlik epeyce terlemişti. Dinleyenler mat olacağını anlarlar. Fakat Sümmani Şimdi sakin olak edek razı, diyerek mat etmek istemez. İşi tatlıya bağlamak isterler.İki aşıkta bunu kabul eder.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !